Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023

Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023:

  • Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ. έναντι €327,3εκ. το εννεάμηνο 2022, αυξημένες κατά 8,0% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.
  • Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2023 παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 34,7% και διαμορφώθηκαν στα €47,8εκ. σε σύγκριση με €35,5εκ. το εννεάμηνο 2022, με το Περιθώριο EBITDA να ανεβαίνει στο 13,5% (έναντι 10,8% στο εννεάμηνο 2022) αυξημένο κατά 269 μονάδες βάσης.
  • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 44,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε €37,0εκ. το εννεάμηνο 2023 (EBIT εννεαμήνου 2022: €25,6εκ.) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 10,5% το εννεάμηνο 2023 έναντι 7,8% το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 266 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.
  • Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης με βάση τρεις πυλώνες: ισχυρή και συνεπής ανάπτυξη της επιχειρησιακής μας βάσης με τη συμπληρωματική διερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί, απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και αποτελεσματικότητα, ώστε να δημιουργείται αξία και να απελευθερώνεται ενέργεια στον οργανισμό, περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας του ομίλου με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
  • Παραμένουμε προσηλωμένοι και συνεχίζουμε να επενδύουμε στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO του Ομίλου, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου
  • Επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2023, καθώς η επιχειρηματική μας απόδοση μέχρι σήμερα μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους των εκτιμήσεών μας.

Σχολιασμός του κ. Γιάννη Μπούρα, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Σαράντη, για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2023:

“Παραμένοντας προσηλωμένοι στις βασικές μας στρατηγικές προτεραιότητες και στις κύριες προϊοντικές μας κατηγορίες, καταγράψαμε σταθερές επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στις κατηγορίες Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας και Στρατηγικών Συνεργασιών, αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της εστιασμένης προσέγγισής μας.

Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του 2023, η επιχειρηματική μας απόδοση μέχρι σήμερα μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους που αποτυπώνονται στην εκτίμησή μας για το 2023.

Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν απόδειξη της ενέργειας, της αφοσίωσης και της δέσμευσης των ανθρώπων μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεχή υποστήριξή τους.”

* Τα κονδύλια στη συγκρίσιμη παρουσιαζόμενη περίοδο του εννεαμήνου 2022 αντιστοιχούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Hoztorg LLC, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να αποσυρθεί μόνιμα από την αγορά της Ρωσίας.

** EBITDA: Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης, όπως ορίζεται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023 του Ομίλου.

Εκτίμηση για το 2023  

Οι εκτιμήσεις της κερδοφορίας μας για το 2023 παραμένουν αμετάβλητες. Ενώ διατηρούμε την προσοχή μας στους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, είμαστε βέβαιοι ότι η στρατηγική μας θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την αναπτυξιακή μας δυναμική. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι:

  • οι καθαρές πωλήσεις για το 2023 θα διαμορφωθούν στα €480εκατ., αυξημένες κατά 7,8% σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2022 (€445.1εκατ.).
  • η οργανική αύξηση των Κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) για το 2023 θα διαμορφωθεί στα €43εκατ., αυξημένα κατά 33,4% σε σύγκριση με το EBIT 2022 (€32,2εκατ.).
  • το περιθώριο EBIT θα διαμορφωθεί στο 8,9% για το 2023, με εκτιμώμενη αύξηση 166 μονάδων βάσης από το 2022 (περιθώριο EBIT 2022: 7,2%)

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις στηρίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εξυπηρετεί αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και συνίσταται στους αποδέκτες του παρόντος να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023 (209,9KB)

Ανακοίνωση εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Polipak

Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει ότι στις 14 Ιουνίου 2023 ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επωνυμία Polipak sp. z o.o. και έδρα στην Πολωνία έναντι τιμήματος 22 εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies