Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δέσμευση για ποιότητα

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Εταιρείας. Η ποιότητα είναι το θεμέλιο πίσω από τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Ποιοτικός Έλεγχος εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος, από την συλλογή των πρώτων υλών έως την διαδικασία συσκευασίας. Κατ’ αυτόν το τρόπο, εξασφαλίζουμε ότι κάθε νέο προϊόν συναντά τα πιο απαιτητικά ποιοτικά κριτήρια και απαντά στις ανάγκες των καταναλωτών.

Λαμβάνουμε όλα τα πιθανά προστατευτικά μέτρα και διεξάγουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας στα παραγόμενα και εμπορεύσιμα προϊόντα μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών μας. Υψηλά πρότυπα υγιεινής και αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής ενός προϊόντος, από τη συλλογή πρώτων υλών έως τη συσκευασία.

Ακολουθούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης που έχει σχεδιαστεί και εφαρμοσθεί για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών από την άποψη της ποιότητας και να συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα.

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις προδιάγραφες που ορίζονται από τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα Ποιότητας, με απώτερο στόχο  την πλήρη συμμόρφωση με το Ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της.

Oι Δεσμεύσεις μας

 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων τους και η συνεχή επικοινωνία μαζί τους.
 • Η διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας με το δίκτυο των Προμηθευτών μας.
 • Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής μας επίδοσης.
 • Η αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες Νομικές, Κανονιστικές και Ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • Η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, στην διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων και εμπορευομένων προϊόντων και στον έλεγχο της ενεργειακής επίδοσης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις της Εθνικής, και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, καθώς και των εφαρμοστικών Κανονισμών που απορρέουν από αυτές.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με α) την κατανόηση της Πολιτικής του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρίας, β) την υγιεινή και ασφάλεια των παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων και γ) την προώθηση της κουλτούρας της ενεργειακής εξοικονόμησης.
 • Η συνεχής επαναξιολόγηση των Πολιτικών και διαδικασιών μας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση τους.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριών και αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των σκοπών & στόχων που έχουμε θέσει.
 • Ο εντοπισμός και αντιμετώπιση ή αξιοποίηση των απειλών και ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Η αυστηρή επίβλεψη τήρησης και εφαρμογής των προβλεπόμενων GMP’s (Good Manufacturing Practices), GHP’s (Good Hygiene Practices) και της Μελέτης HACCP (όπου αυτή έχει εφαρμογή).
 • Η συνεχής προσπάθεια για την προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και ο σχεδιασμός βελτιώσεων της ενεργειακής μας επίδοσης.

Έρευνα και ανάπτυξη

Η καινοτομία και η ποιότητα είναι οι κύριες δυνάμεις που μας ωθούν να προσφέρουμε αγαπημένα και αξιόπιστα brands που καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών μας. 

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies