Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016

18% ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 24% ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΕΥΡΩΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

Το 2016 αποτελεί για τον Όμιλο Σαράντη άλλη μία χρονιά εντυπωσιακής πορείας, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια, ο Όμιλος συνεχίζει να ευημερεί επιδεικνύοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές.

Τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του Ομίλου συνίστανται αφενός στην βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και στα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας και που εν τέλει συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων του και στην περαιτέρω ενδυνάμωσή της παρουσίας του στα κανάλια διανομής του, αφετέρου δε στην ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και στην αξιοποίηση καινοτομιών, ενέργειες εναρμονισμένες με τους στόχους του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου χαρακτηρίζονται από διψήφια αύξηση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Σε συνέπεια με τις στρατηγικές του κατευθύνσεις, επιτεύχθηκε αύξηση στα περιθώρια κέρδους, διατήρηση της θετικής καθαρής ταμειακής θέσης και βελτίωση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2016 ανήλθαν σε € 329,02 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 278,76 εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,03%.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,77% στα €119,76 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,60% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 18,76% στα €209,26 εκ. από €176,20 εκ. πέρυσι.

Σημαντική είναι η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 11,6% συγκριτικά με το 2015.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών οδηγήσαν σε διψήφια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

 

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,66% στα €35,92 εκ. από €29,77 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,92% από 10,68% το 2015.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €31,52 εκ. από €26,04 εκ. το 2015, αυξημένα κατά 21,03% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,58% από 9,34% την περυσινή χρήση.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 19,35% στα €28,84 εκ. από €24,16 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,76% από 8,67% το 2015.
  • Τα  Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 23,95% σε €24,52 εκ. από €19,78 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,45% από 7,10% το 2015.

 

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2016, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του του 2016 ανέρχεται σε -€7,05 εκ.

Το 2016 έκλεισε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, παρά τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού στίβου. Οι επιδόσεις της  μητρικής και των θυγατρικών  χαρακτηρίζονται από την σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες. 

Η διοίκηση θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Οι προτεραιότητές μας συνεχίζουν να αφορούν στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας και στην δημιουργία επιπλέον ελεύθερων ταμειακών ροών.

Με όπλα το ισχυρό μας προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, πετυχημένα νέα λανσαρίσματα, αποτελεσματική επικοινωνιακή και προωθητική στρατηγική, έχουμε θέσει μια νέα ισχυρή βάση η οποία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καινοτομιών, ενέργειες εξοικονόμησης κόστους και ισορροπημένης διαχείρισης λειτουργικών εξόδων θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

Κοιτάζοντας το 2017, η διοίκηση παραμένει επιφυλακτική εξ αιτίας των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και αισιόδοξη αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου.

Συνεπής με ετήσιο πρόγραμμά της, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2017  την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή.

 

Πληροφορίες

ΕλένηΠαππά

Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6173065

Email: epappa@sarantisgroup.com

 

Όμιλος Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη, με έδρα την Αθήνα και ιστορία άνω των 50 ετών, αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων.

Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης καθώς και προϊόντων Υγείας & Φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία ευρέως αναγνωρισμένα σήματα.

Ο Όμιλος διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε εννέα χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στις χώρες Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία και Πορτογαλία, ένα rep-office στην Σλοβακία, και πραγματοποιούμε εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας από το 1994. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει κοινοπραξία με την εταιρεία ESTEE LAUDER HELLAS για την διανομή προϊόντων της ESTEE LAUDER σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Ο Όμιλος Σαράντη έχει ως στόχο να είναι ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το όραμά μας είναι να παρουσιάζουμε υψηλής αξίας ποιοτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών και να αναπτυσσόμαστε σεβόμενοι την κοινωνία και το περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και εργαζόμενους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας: www.sarantisgroup.com

 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016 (280,0KB) Ανάλυση Αποτελεσμάτων (939,0KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies