Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Συνέντευξη του Κυριάκου Σαράντη - Ενορχηστρωμένο σχέδιο επέκτασης

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Μια ελληνική τοπική εταιρεία έχει καταφέρει σε περίπου 60 χρόνια να εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή όμιλο, με ισχυρό αποτύπωμα στις διεθνείς αγορές και υψηλά μεγέθη: τη συνταγή αυτής της επιτυχίας παρουσιάζει διεξοδικά ο κ. Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος του φερώνυμου Ομίλου. Ακόμα, μιλά για τις προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, δίνει το στίγμα των επόμενων κινήσεων και επισημαίνει την ανάγκη για τη δημιουργία αξίας για όλους.

Παγκοσμίως βιώνουμε ένα κύμα διαδοχικών προκλήσεων. Κυριαρχεί ένα αποσταθεροποιητικό περιβάλλον και αβεβαιότητα για το μέλλον. Τη στιγμή που ο κόσμος πάλευε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, ήρθε αντιμέτωπος με έναν πόλεμο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο πληθωριστικό κύμα των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει το κόστος -κυρίως στην ενέργεια- και τις συνήθειες του καταναλωτή.Ο κόσμος δοκιμάζεται και αλλάζει ραγδαία. Και ενώ δοκιμασίες είχαμε και στο παρελθόν, ο συνδυασμός με τις ραγδαίες αλλαγές είναι που προ-καλεί σήμερα την άνευ προηγουμένου διαταραχή.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το βέβαιο είναι ότι αυτό που κρατά όρθιες τις επιχειρήσεις είναι η βιωσιμότητα, που έγκειται στην ικανότητα να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά τις κρίσεις και τους κινδύνους και να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές.

Αυτό έδειξε και η δική μας ιστορία, διότι από το 1964, οπότε ιδρύθηκε η εταιρεία, και δύο δεκαετίες αργότερα, όταν ανέλαβε την ευθύνη η επόμενη γενιά της οικογένειας, οι εποχές που βιώσαμε στον Όμιλο Σαράντη δεν ήταν ποτέ εύκολες.

Μέλημά μας, όμως, ανέκαθεν ήταν και παραμένει να θωρακίζουμε τον οργανισμό, αναπτύσσοντας τους μηχανισμούς και τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, ώστε ακόμα και στα δύσκολα, σε περιβάλλον προκλήσεων, να υλοποιούμε τη στρατηγική μας και να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε με προσήλωση στον σκοπό μας: να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα που οι καταναλωτές αγαπούν και εμπιστεύονται στην καθημερινότητά τους.

Οι κρίσεις μάς βρίσκουν οργανωμένους, συγκεντρωμένους στις βασικές και αποδοτικές δραστηριότητες και αγορές μας και, κυρίως, χωρίς σημαντικό δανεισμό, αλλά αντίθετα με ισχυρές ταμειακές ροές.

Ο Όμιλος έχει καταφέρει να εξελιχθεί από μια ελληνική τοπική εταιρεία κατά το ξεκίνημά της, πριν από περίπου 60 χρόνια, σε μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων, με διεθνή παρουσία, με θυγατρικές σε 12 χώρες, με κορυφαία brands και συνεργασίες, καθώς και με ένα ισχυρό δίκτυο διανομής σε πάνω από 50 χώρες μέσω εξαγωγών.

Την τελευταία δεκαετία έχουμε διπλασιάσει το οικονομικό μας μέγεθος, διατηρώντας υγιή ισολογισμό και δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το αναπτυξιακό μας πλάνο. Από το 2010 που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έχουμε πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 150 εκατ. ευρώ τόσο στην οργανική μας ανάπτυξη όσο και σε εξαγορές.

Παράλληλα, έχουμε διπλασιάσει τις πωλήσεις μας, που φτάνουν τα 410 εκατ. ευρώ, και έχουμε τετραπλασιάσει τα καθαρά μας κέρδη, στα 40 εκατ. ευρώ (2021).

Πίσω από αυτή την οικονομική εξέλιξη, κρύβεται ένα ανθεκτικό και ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο και ένα καλά ενορχηστρωμένο σχέδιο επέκτασης, που αποτελεί πλοηγό της απόδοσης του Ομίλου Σαράντη.

Η στρατηγική μας εστιάζει στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς μας στη γεωγραφική περιοχή όπου έχουμε παρουσία, στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στη λειτουργική μόχλευση (operating leverage). Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται με τον βασικότερο στόχο μας, που είναι η διατήρηση και ανάπτυξη της οικονομικής θέσης του Ομίλου, με επίκεντρο τις κατηγορίες προϊόντων Οικιακής Φροντίδας, Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης και Ομορφιάς.

Είναι σημαντικό για εμάς, μέσα σε ένα πλήρως μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, να είμαστε προσηλωμένοι σε μακροπρόθεσμους στόχους, επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων, τη βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και την ανάπτυξη των ταμειακών ροών. Σημαντικά στοιχεία αυτού του σχεδίου είναι αφενός η βαθιά τεχνογνωσία προϊόντων και αγοράς του Ομίλου, καθώς και οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης νέων προϊόντων, αφετέρου η ισορροπημένη κατανομή των πόρων και η διαχείριση των δαπανών που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μας.

Ταυτόχρονα, η ικανότητα της διοίκησης να εντοπίζει εξαγορές προστιθέμενης αξίας είναι βασικό συστατικό επιτυχίας. Όλες μας οι εξαγορές είναι στρατηγικά επιλεγμένες, έχουν το κοινό χαρακτηριστικό των συνεργειών και φέρνουν πρόσθετη αξία και περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στον Όμιλο.

Με τα χρόνια και έπειτα από πλήθος εξαγορών, έχουμε αποκρυσταλλώσει τη στρατηγική μας και έχουμε σαφή προσανατολισμό σε ποιοτικά, οικονομικά και στρατηγικά κριτήρια. Καθοριστικό ρόλο παίζει η περιοχή και ο κλάδος δραστηριοποίησης του προϊόντος προς εξαγορά, καθώς και η παρουσία του (αναγνωρισιμότητα, μερίδια) στην αγορά. Επιπλέον, αναζητούμε η ένταξή τους στον Όμιλο να δημιουργεί συνέργειες, να προσδίδει προστιθέμενη αξία και να ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του Ομίλου. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουμε προβεί σε πάνω από 20 εξαγορές, ενώ στις αρχές του 2023 αναμένουμε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας προϊόντων οικιακής φροντίδας Stella Pack στην Πολωνία. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της στόχευσης του ομίλου στην ανάπτυξη συνεργιών στα εργοστάσιά του και στη βιώσιμη ανάπτυξή του εν γένει, καθώς -εκτός των άλλων- αποκτά σημαντική θέση στην αγορά σάκων απορριμμάτων από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Έχει ολοκληρωθεί, επίσης, η επένδυση στη νέα παραγωγική μονάδα της Polipak, θυγατρικής του ομίλου στην Πολωνία, ενώ με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων και τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας και αποτελεσματικότητας, ο Όμιλος επενδύει συνεχώς σε αναβάθμιση εργοστασιακών εγκαταστάσεων, ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού και φροντίζει να υπάρχει ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο σύστημα διανομής σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία. Σήμερα ο Όμιλος έχει 4 εργοστάσια, 1 στα Οινόφυτα, 2 στην Πολωνία και 1 στην Ουκρανία, τα οποία παράγουν την πλειονότητα των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων του.

Επενδύσεις γίνονται επίσης στον εκσυγχρονισμό του supply chain αλλά και στην καθαρή ενέργεια. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δυναμικότητας 1MW, το εργοστάσιο των Οινοφύτων θα καλύψει περίπου το 50% των αναγκών του σε ενέργεια.

Τέλος, ολοκληρώσαμε πρόσφατα έναν μεγάλο κύκλο επενδύσεων σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα και εξορθολογίζουμε το κόστος εστιάζοντας στην αποδοτική λειτουργία και στη δημιουργία αξίας, όχι μόνο για τους μετόχους αλλά και για τους ανθρώπους μας, την τοπική αγορά, το περιβάλλον, τους καταναλωτές.

Συνέντευξη του Κυριάκου Σαράντη - Ενορχηστρωμένο σχέδιο επέκτασης (414,2KB)

Kα Παππά: Η Ομιλική προσέγγιση προς την βιώσιμη παραγωγή και στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Σαράντη

Την Ομιλική προσέγγιση προς την βιώσιμη παραγωγή και την στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σκιαγράφησε στο epixeiro.gr η κα Παππά, Ιnvestor Relations and Corporate Communications Director του Ομίλου Σαράντη, παρουσιάζοντάς παράλληλα τα βασικότερα στοιχεία της ΕSG στρατηγικής του Ομίλου στο σήμερα.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies