Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2023

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

27 Απριλίου 2023

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2023

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 19%

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ EBIT ΚΑΤΑ 80%

 

Με σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων και αξιοσημείωτη άνοδο λειτουργικής κερδοφορίας ξεκίνησε το 2023 για τον Όμιλο Σαράντη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία των στρατηγικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών της διοίκησης.

Αντιμετωπίσαμε το απαιτητικό περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, εξισορροπώντας στρατηγικά τις ανατιμήσεις προϊόντων μας, τον όγκο πωλήσεων και την ανταγωνιστικότητά μας.

Επιπλέον, εφαρμόσαμε με επιτυχία την διαδικασία εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου και επωφεληθήκαμε από την έμφαση που δώσαμε πίσω από το HERO προιοντικό χαρτοφυλάκιο.

Αυτή η διαδικασία εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου διασφαλίζει ότι κατανέμουμε πόρους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας οδηγώντας σε αυξημένη κερδοφορία και πωλήσεις. Εφαρμόσαμε επίσης προληπτικά μέτρα, όπως πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και βελτιστοποιήσεις προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι προσπάθειες μας επέτρεψαν να διατηρήσουμε την οικονομική μας σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητά μας μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,65% και ανήλθαν σε € 109,19 εκ. από € 92,02 εκ. που είχαν διαμορφωθεί κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν κυρίως από αύξηση στον όγκο πωλήσεων στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου.

Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 10,2% φτάνοντας τα €35,20 εκ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με €31,94 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2022, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στην αγορά της ευρείας διανομής καθώς και στο κανάλι εξαγωγών.

Οι Θυγατρικές παρουσίασαν αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων κατά 23,14% και διαμορφώθηκαν σε €73,98 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2023 από €60,08 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2022.

Η κερδοφορία του Ομίλου επωφελήθηκε από τη σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε στο κόστος των πωληθέντων καθώς και από τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί σε ολόκληρο τον Όμιλο για τον μετριασμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 52,70%, στα € 12,36 εκ. από € 8,10 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,32% από 8,80% το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 80,35% το Α’ τρίμηνο του 2023 φθάνοντας τα €8,81 εκ. έναντι €4,88 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2022 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 8,07% το Α’ τρίμηνο του 2023 από 5,31% την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του Ομίλου Σαράντη*

P&L (€ ΕΚ.)
3M '23
%
3M '22
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
109,19
18,65%
92,02
ΕΛΛΑΔΑ
35,20
10,2%
31,94
%
32,24%
 
34,71%
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
73,98
23,14%
60,08
%
67,76%
 
65,29%
EBITDA
**
12,36
52,70%
8,10
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA 11,32%   8,80%
       
EBIT
8,8
1
80,35%
4,88
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT 8,07%   5,31%

 

              

*Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν τις Συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, καθώς και εξαιρουμένης της HOZTORG LLC δεδομένου ότι ο Ομίλου αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από την αγορά της Ρωσίας.

** Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης, όπως ορίζεται στην Οικονομικής Έκθεσης του 2022 του Ομίλου.

 

Όμιλος Σαράντη

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε απλές και όμορφες λύσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη, που δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ουκρανία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Πληροφορίες

Ελένη Παππά

Investor Relations & Corporate Communications Director

Τηλ: +30 210 6173065

Email: epappa@sarantisgroup.com

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2023 (229,5KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies