Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Όμιλος Σαράντη - Επενδύσεις για την προάσπιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και η ενεργή συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στη θωράκιση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αποτελούν βασικό στόχο και αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας του Ομίλου.  

Ένας ευρύς κύκλος επενδύσεων σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Σαράντη υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δέσμευσή του να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, υιοθετώντας ταυτόχρονα κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 για την Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στις τρεις παραγωγικές εγκαταστάσεις του σε Ελλάδα και Πολωνία καθώς και πιστοποίηση ISO 14001: 2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση στις δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις του στην Πολωνία, ενώ στοχεύει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 να έχει εξασφαλίσει την αντίστοιχη πιστοποίηση  και στην Ελλάδα. Ο Όμιλος ακολουθεί μία προσέγγιση Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και στο εργοστάσιο παραγωγής στην Ουκρανία, καθώς εφαρμόζει Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 

Οι επενδύσεις αυτές είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθείται από τον Όμιλο στα πλαίσια της αναβάθμισης της λειτουργίας του και του εκσυγχρονισμού της παραγωγής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του εξορθολογισμού κόστους, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά πιο αποδοτική λειτουργία και έχοντας ως κεντρικό άξονα την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων. 

Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο παραγωγής (καλλυντικών και προϊόντων οικιακής χρήσης) της εγκατάστασης των Οινοφύτων, έπειτα από έναν κύκλο επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί, έχει αναβαθμιστεί καταλυτικά αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής του Ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου, είναι συμβατός με τα Good Manufacturing Practices (GMPs), κατέχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το ISO 22716 στην παραγωγή καλλυντικών και τα  ISO 9001 & FSSC 22000 στην παραγωγή προϊόντων οικιακής χρήσης.

Επιπλέον, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών μέσα στο 2022 ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω την βελτίωση του ήδη εφαρμοζόμενου προτύπου ISO 50001- Energy Management Systems, στην εγκατάσταση Οινοφύτων, αναβαθμίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής.  

Σημαντικές επενδύσεις ολοκληρωθήκαν και στην Pοlipak, θυγατρική του Ομίλου που εξειδικεύεται στην παραγωγή σακουλών απορριμμάτων.   Στο νέο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε εντός του έτους έχει δοθεί έμφαση σε εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και αναβαθμισμένο R&D, στοχεύοντας αφενός στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας και αφετέρου στην μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση. Οι πρόσφατες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001 και ISO 14001, έρχονται να συμπληρώσουν τις πιστοποιήσεις που κατέχει ήδη η Polipak, το ISO 9001 καθώς και το Blue Angel (Γερμανική περιβαλλοντική πιστοποίηση που πιστοποιεί την υψηλή συμμετοχή ανακυκλωμένου πλαστικού), καθιστώντας τον Όμιλο έναν από τους πρωτοπόρους στην παραγωγή σακουλών απορριμμάτων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο προσανατολισμό. 

Ο Όμιλος Σαράντη αναζητά διαρκώς νέες πρακτικές και πρωτοβουλίες έχοντας ως γνώμονα τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την ενδυνάμωσή των εργαζόμενων και την στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται. Έτσι, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ενέργειες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της συσκευασίας και υιοθέτηση πρακτικών αποβλήτων κυκλικής οικονομίας, στην προάσπιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που προάγει και εξελίσσει τους ανθρώπους του.  

 

Όμιλος Σαράντη  

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ουκρανία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Όμιλος Σαράντη - Επενδύσεις για την προάσπιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων (217,9KB)

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 Ομίλου Σαράντη

O Όμιλος Σαράντη, πιστός στη στρατηγική του, εντείνει τις προσπάθειές του προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την αφοσίωσή του για καινοτομία και τη δέσμευσή του για προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφαλή προς τον άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies