Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2017

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

57% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΕΥΡΩΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2017, με τις πωλήσεις να παραμένουν σε σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στην ελληνική αγορά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την δύναμη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την  αυξημένη διείσδυση στα κανάλια διανομής του.

 

Ο Όμιλος επικεντρώνεται σε στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν αφενός στην ανάπτυξη των προϊόντων του και αφετέρου στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού, ενέργειες που συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία του Ομίλου στην περιοχή δραστηριοποίησης του και είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας.

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 168,07 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 159,64 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,28%.

 

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,60% στα €65,46 εκ., απόδοση σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 61,05% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,72% στα €102,60 εκ. από €97,06 εκ. το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.

 

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Συγκεκριμένα:

 

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,15% στα €15,95 εκ. από €14,89 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,49% από 9,32% το Α’ εξάμηνο του 2016.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €13,57 εκ. από €12,74 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 6,50% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 8,07% από 7,98% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 50,13% στα €15,37 εκ. από €10,24 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 9,14% από 6,41% το Α’ εξάμηνο του 2016.
  • Τα  Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 57,43% σε €13,37 εκ. από €8,49 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,95% από 5,32% το Α’ εξάμηνο του 2016.

 

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2017, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2016 ποσού 6 εκ. ευρώ (0,1750 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Α’ εξαμήνου του 2017 ανέρχεται σε €0,07 εκ.

Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται και διαμορφώθηκε στο 30,52% κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 συγκριτικά με 30,75% το Α’ εξάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων.

 

Τα αποτελέσματα Α εξαμήνου του 2017 του Ομίλου χαρακτηρίστηκαν από σημαντική πρόοδο καθώς η βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στα κανάλια διανομής του. Ταυτόχρονα, η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και η αξιοποίηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους, συντελούν στην βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξή του.

 

Η στρατηγική του Ομίλου επικεντρώνεται στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του Ομίλου, καθώς και στην ενδυνάμωση και επέκταση της γεωγραφικής του παρουσίας, πραγματοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις υψηλής απόδοσης.

Επιπρόσθετα, οι εξαγορές που είναι ικανές να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου.

 

Κοιτάζοντας το Β’ εξάμηνο του 2017, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν, ο Όμιλος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο να κερδίσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς και να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με όπλα το ισχυρό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, πετυχημένα νέα λανσαρίσματα, αποτελεσματική επικοινωνιακή και προωθητική στρατηγική και πετυχημένη εμπορική προσέγγιση, η διοίκηση του Ομίλου είναι πεπεισμένη ότι θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αύξηση του όγκου πωλήσεων, περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και να δημιουργεί επιπλέον ελεύθερες ταμειακές ροές.

 

Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 2017, παραμένουν και συνίστανται σε αύξηση κατά 7% στις πωλήσεις στα € 353 εκ., αύξηση EBITDA κατά 10% στα €39,59 εκ. και αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 13% στα €27,71 εκ. 

 

 

Πληροφορίες

ΕλένηΠαππά

Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6173065

Email: epappa@sarantisgroup.com

 

 

 

Όμιλος Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη, με έδρα την Αθήνα και ιστορία άνω των 50 ετών, αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων.

Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης καθώς και προϊόντων Υγείας & Φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία ευρέως αναγνωρισμένα σήματα.

 

Ο Όμιλος διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε εννέα χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στις χώρες Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία και Πορτογαλία, ένα rep-office στην Σλοβακία, και πραγματοποιούμε εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.

 

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας από το 1994. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει κοινοπραξία με την εταιρεία ESTEE LAUDER HELLAS για την διανομή προϊόντων της ESTEE LAUDER σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

 

Ο Όμιλος Σαράντη έχει ως στόχο να είναι ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το όραμά μας είναι να παρουσιάζουμε υψηλής αξίας ποιοτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών και να αναπτυσσόμαστε σεβόμενοι την κοινωνία και το περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και εργαζόμενους μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας: www.sarantisgroup.com

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2017 (277,2KB) Ανάλυση Αποτελεσμάτων (690,0KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies