Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2017

10 ΜΑΐΟΥ 2017

ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ

12% ΑΝΟΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

17% ΑΝΟΔΟΣ EBIT

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 δεικνύουν μια θετική αρχή για το 2017.

 

Ο Όμιλος παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις και στην κερδοφορία, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα βελτίωση στα περιθώρια κέρδους, παρα την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην αγορά.

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €73.93 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 66,21 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,66%, στην οποία συνέβαλε τόσο η ισχυρή θέση του Ομίλου στην αγορά και η ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, όσο και η αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική.

 

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,55% στα €28,32 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 61,7% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,83% στα €45,61 εκ. από € 41,91 εκ. το περυσινό Α’ τρίμηνο.

 

Επιπλέον:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,21% στα € 6,11 εκ. από €5,31 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 8,27% το Α’ τρίμηνο του 2017 από 8,02% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €4,94 εκ. από €4,23 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 16,90% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 6,68% από 6,38% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

 

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο το οποίο προσδοκεί να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες σε όλες τις χώρες του Ομίλου και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του (η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2016 ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή το οποίο θα πληρωθεί την 16 Μαίου 2017).

 

Έμφαση δίνεται στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες, ενώ παράλληλα η διοίκηση επικεντρώνεται στην δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

 

Η διοίκηση του Ομίλου ατενίζει με αισιοδοξία το 2017, παρά τις όποιες προκλήσεις, καθώς ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαράντη θα δημοσιεύσει τα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2017 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Έτους 2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3556/2007 και το Ν. 4374/2016.

 

 

Πληροφορίες

ΕλένηΠαππά

Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6173065

Email: epappa@sarantisgroup.com

 

 

 

Όμιλος Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη, με έδρα την Αθήνα και ιστορία άνω των 50 ετών, αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων.

Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης καθώς και προϊόντων Υγείας & Φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία ευρέως αναγνωρισμένα σήματα.

 

Ο Όμιλος διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε εννέα χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στις χώρες Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία και Πορτογαλία και πραγματοποιούμε εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.

 

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας από το 1994. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει κοινοπραξία με την εταιρεία ESTEE LAUDER HELLAS για την διανομή προϊόντων της ESTEE LAUDER σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

 

Ο Όμιλος Σαράντη έχει ως στόχο να είναι ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το όραμά μας είναι να παρουσιάζουμε υψηλής αξίας ποιοτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών και να αναπτυσσόμαστε σεβόμενοι την κοινωνία και το περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και εργαζόμενους μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας: www.sarantisgroup.com

 

 

Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2017 (513,4KB)

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2023

27 Απριλίου 2023 ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2023   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 19% ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ EBIT ΚΑΤΑ 80%   Με σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων και αξιοσημείωτη άνοδο λειτουργικής κερδοφορίας ξεκίνησε το 2023 για τον Όμιλο Σαράντη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία των στρατηγικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών της διοίκησης.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies