Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Ετήσια εταιρική παρουσίαση αναλυτών στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2022, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2023.

Το 2022 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, όπως αποδεικνύεται από την ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεών του κατά 9,6%, εν μέσω ενός εξαιρετικά περίπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό, διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενεργειακή κρίση και προκλήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

 Ο Όμιλος δημιούργησε καθαρή θετική ταμειακή θέση €15,35 εκ. και ελεύθερες ταμειακές ροές, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή οικονομική του θέση.

Επιπλέον, ο Όμιλος εφάρμοσε με επιτυχία μια διαδικασία εξορθολογισμού προϊόντων, η οποία υποστήριξε την αύξηση του όγκου πωλήσεων φέτος και τοποθετεί στρατηγικά τον Όμιλο για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη εστιάζοντας στο χαρτοφυλάκιο HERO, τα προϊόντα υψηλής αξίας του Ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2022 ανήλθαν σε € 445,07 εκ. από € 406,26 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,55% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και σε όγκο πωλήσεων. Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η έμφασή του στο HERO προιοντικό χαρτοφυλάκιο, η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του και στις στρατηγικές κατηγορίες, ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης δέρματος, αντιηλιακής φροντίδας, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς επίσης και καλλυντικών επιλεκτικής διανομής που ωφελήθηκαν από υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε € 148,24 εκ. το έτος 2022 από € 142,78 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,82%, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, τα αντιηλιακά, τα αποσμητικά, τα αρώματα, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, καθώς επίσης και από τις κατηγορίες συσκευασίας τροφίμων και σάκων απορριμμάτων. Παράλληλα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν σημαντικά από την  αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της υγείας & φροντίδας και στα κανάλια εξαγωγών, καθώς επίσης και από αυξημένη ζήτηση στην κατηγορία των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής.

Οι θυγατρικές που αντιπροσωπεύουν 66,7% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,66% στα €296,83 εκ. το 2022 από €263,48 εκ. περυσινό έτος. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 14,23%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των θυγατρικών περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του Ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack. Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος Απριλίου του 2022.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία του Ομίλου.

Προκειμένου να μετριάσει εν μέρει τον αντίκτυπο των πληθωριστικών πιέσεων και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Όμιλος ανταποκρίθηκε με πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ανάπτυξη πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ανατιμήσεων και ενισχυμένης διαφοροποίησης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστική θέση του και την δέσμευσή του για υψηλή ποιότητα προϊόντων. Επιπλέον, ο Όμιλος έδωσε έμφαση σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων, την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και τον έλεγχο των δαπανών διαφήμισης και προώθησης.

Ο Όμιλος παρότι διέρχεται ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς, παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική του ατζέντα επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Η διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του Ομίλου και της ανταγωνιστικότητάς του, προστατεύοντας παράλληλα τα περιθώρια κερδοφορίας. Θα επανεξετάζουμε συνεχώς το σχέδιο δράσης μας προκειμένου να ενεργοποιήσουμε περαιτέρω δράσεις μετριασμού ώστε να εξασφαλίσουμε βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, αναμένουμε ότι η στρατηγική μας επικέντρωση στο υψηλής αξίας HERO χαρτοφυλάκιό μας θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές μας προοπτικές ανάπτυξης.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo 2023, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παρακάτω.

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

Presentations (sarantisgroup.com)

Ετήσια εταιρική παρουσίαση αναλυτών στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (190,5KB)

Τριπλή Χρυσή Διάκριση για τον Όμιλο Σαράντη στο νέο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας Promotional Marketing Awards 2023

Σε μία λαμπερή γιορτή, την Τρίτη 16 Μαΐου, που πραγματοποιήθηκε στο Ploes ανακοινώθηκαν οι μεγάλοι νικητές των Promotional Marketing Awards 2023. Τα Promotional Marketing Awards διοργανώθηκαν για πρώτη φορά, με στόχο να αναδείξουν τις πιο δημιουργικές, καινοτόμες και αποτελεσματικές ενέργειες, καμπάνιες και πρωτοβουλίες στο χώρο του Promotional Marketing.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies