Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΨΗΦΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ

Η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών, η αύξηση της κερδοφορίας με διψήφιο ρυθμό και η θετική καθαρή ταμειακή θέση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου του 2015 του Ομίλου Σαράντη, απόδοση ιδιαίτερα εντυπωσιακή εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων στην Ελλάδα που είχαν σοβαρές συνέπειες στο εμπόριο και την κατανάλωση.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε € 200,17 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 182,15 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,89%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων κατά 12,15% στα €76,90 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 62% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,53% στα €123,27 εκ.

Παρά τις υψηλότερες τιμές των εμπορευμάτων, τα μικτά κέρδη του Ομίλου βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο ωφελούμενα από ενέργειες εξοικονόμησης κόστους σε επίπεδο παραγωγής.

Παράλληλα, η λειτουργική μόχλευση (operatingleverage) και ο έλεγχος του κόστους λοιπών λειτουργικών και μη λειτουργικών εξόδων, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου.

 

Σημείωση

Λόγω αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου και του τρόπου απόδοσης παροχών εμπορίου στην πολωνική αγορά, παροχές εμπορίου ύψους περίπου € 4,44 εκ. μεταφέρθηκαν από τη γραμμή των λειτουργικών εξόδων στην γραμμή των πωλήσεων. Η τροποποίηση αυτή είχε επίδραση κατά το 9Μ 2015 σε επίπεδο πωλήσεων και μικτού κέρδους, καθώς και στα περιθώρια κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

 

Για λόγους συγκρισιμότητας με τα μεγέθη του 9Μ 2014, οι σημαντικότερες επιδράσεις έχουν ως εξής:

Σε επίπεδο Ομίλου:

  • Πωλήσεις στα €204,61 εκ. το 9Μ 2015, αυξημένες κατά 12,33% σε σύγκριση με το 9Μ 2014.
  • Περιθώριο μικτού κέρδους στα 48,95% το 9Μ 2015 από 49,73% το περυσινό εννεάμηνο.
  • Περιθώριο ΕΒΙΤ σε 6,94% το 9Μ 2015 από 6,99% το 9Μ 2014.

 

Σε επίπεδο χωρών:         

  • Πωλήσεις Πολωνίας: €50,42 εκ. το 9Μ 2015 από €49,64 εκ. το 9Μ 2014, εμφανίζοντας άνοδο κατά 1,6% και περιθώριο ΕΒΙΤ στα 2,66% έναντι 3,21% το περυσινό εννεάμηνο.
  • Πωλήσεις Ξένων Χωρών: €127,71 εκ. το 9Μ 2015 από €113,58 εκ. το 9Μ 2014, αυξημένες κατά 12,44%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στα 4,26% έναντι 4,16% το 9Μ 2014.

 

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,31% στα €18,49 εκ. από €15,37 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,23% από 8,44% το εννεάμηνο του 2014.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €15,66 εκ. από €12,72 εκ. το 9Μ 2014, αυξημένα κατά 23,09% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,82% από 6,98% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 11,53% στα €14,20 εκ. από €12,74 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 7,10% από 6,99% το 9Μ 2014.
  • Τα  Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 15,79% σε €11,38 εκ. από €9,83 εκ.,  και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,68% από 5,40% το εννεάμηνο του 2014.

 

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο το οποίο προσδοκεί να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Στο τέλος του εννεαμήνου του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους €3,72 εκ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου.

Παρά τις δυσκολίες που οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και η πολιτική αβεβαιότητα προκάλεσαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος Σαράντη κατάφερε μέσω άμεσων μέτρων προφύλαξης να ξεπεράσει τα πρακτικά εμπόδια, να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και την ανάπτυξή της τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Όπως πάντα, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διοίκηση κοιτά το μέλλον με αισιοδοξία έχοντας εμπιστοσύνη στην ευελιξία της, στην ικανότητά της να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης, στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής  της καθώς και σε πλάνα για περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγής και εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών.

Η διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές και θα επιτύχει τα εκτιμώμενα οικονομικά αποτελέσματα για το FY 2015.

 

Πληροφορίες

Ελένη Παππά

Investor Relations Manager

Τηλ: +30 210 6173065

Email:epappa@sarantisgroup.com

 

Ομιλος Σαράντη

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ, με έδρα την Αθήνα και ιστορία 100 περίπου ετών, αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων.

Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης καθώς και προϊόντων Υγείας & Φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία ευρέως αναγνωρισμένα σήματα.

Διατηρούμε θυγατρικές εταιρείες σε εννέα χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στις χώρες Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία και Πορτογαλία και πραγματοποιούμε εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας από το 1994. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει κοινοπραξία με την εταιρεία ESTEE LAUDER HELLAS για την διανομή προϊόντων της ESTEE LAUDER σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Ο Όμιλος Σαράντη έχει ως στόχο να είναι ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το όραμά μας είναι να παρουσιάζουμε υψηλής αξίας ποιοτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών και να αναπτυσσόμαστε σεβόμενοι την κοινωνία και το περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και εργαζόμενούς μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας: www.sarantisgroup.com  


 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 (274,9KB) Ανάλυση Αποτελεσμάτων (764,3KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies